informace

Mám dotaz - může mi někdo vysvětlit :
a) - zda vládní nařízení č.290/1985Sb odst.III , polužka 1 - (senam nemocí s povolání ) je scháleno právními předpisy ČR.
b)- kdy , kdo a jakým způsobem prokazuje nemoc z povolání .
c)- je zaměstnavatel odpovědný za vnik nemoci z povolání a zda ,kdy se zbaví odpovědnosti k této nemoci z povolání.
c)- dle čeho soudy a jiná orgány státní zprávy , posuzují nároky z nemoci s
povolání
d) - existuje poučovací povinnost
státních orgánů , soudů o postupu a nárocích postiženého souvisejících s touto nemocí . Děkuji za odpověď
Odpovědí (1)