informace

V rámci dědického řízení (2009) jsem se stal majitelem několika pozemků. Dle výpisu z katastru nemovitostí na pozemcích nebyla žádná omezení, žádné záznamy. Na jednom pozemku byla územním plánem umožněna stavba RD. A tento pozemek byl zahrnut do dědictví jako stavební s patřičným oceněním za m2, což se odrazilo na notářských poplatcích. Po skončení dědického řízení se ukázalo, že stavebním pozemkem vede potrubí SmVak o průměru 80 cm, čili ochranné pásmo v šíři téměř 5 m, což podstatně znehodnocuje pozemek. Navíc pozemek se nachází na území statutárního města, tudíž se na něj vztahují veškerá možná i nemožná ustanovení. SmVak využíváním bezplatně mého pozemku a jeho trvalým znehodnocením generují zisk a já platím náklady: daň z nemovitosti, údržbu (dle městské vyhlášky nutno minimálně 2x do roka posekat trávu a zajistit její likvidaci), ztráta hodnoty pozemku z hlediska jeho prodeje a pod. K čemu vlastně slouží katastr nemovitostí a záznamy v něm? Když jsem před několika léty, coby předseda představenstva družstva řešil problém v restitucích vrácené nemovitosti, ale nějakým nedopatřením bez pozemku, ukázalo se, že jelikož byla nemovitost zapsána v katastru bez pozemku a vlastníkem pozemku byl stát, nebylo jiného východiska, než od fondu národního majetku pozemek odkoupit, neboť uplynula nějaká lhůta od doby, kdy pozemek mohl být jen tak obyčejně bezplatně přepsán. SmVak je ryze soukromá firma bez státní účasti, která si zde zdařile mastí kapsu. Jaké mám možnosti obrany, jak mám postupovat. Dle mého názoru se jedná o bezdůvodné obohacení ze strany SmVak.
Odpovědí (1)