odškodnění

Jako český občan jsem majitelem a předsedou představenstva polské společnosti z ručením omezeným na území Polska. Na podzim minulého roku přišel do firmy v Polsku dopis ze soudu opatřen všemi úředními náležitostmi s oznámením, že já jakožto předseda představenstva, nemůžu dále zastávat jakékoliv funkce ve společnosti neboť jsem byl právomocným rozsudkem polského soudu odsouzen za hospodářskou trestnou činnost a že se má společnost do 7 dnů vyjádřit v této záležitosti. Tato zpráva ve firmě způsobila samozřejmě šok. Společnost byla založena v roce 2003. Okamžitě jsem byl telefonicky do Česka kontaktován. Ihned jsem konzultoval vzniklou situaci s AK v Praze a neprodleně jsem se vydal do Polska na příslušný soud prověřit, co se vlastně děje. Tam jsem zjistil, že někdo na polském soudě neprověřil náležitě informace, nezkontroloval přesně osobní data, jako je rodné číslo a zahájil soudní řízení proti mé společnosti. Na soudě mi nedokázali k této záležitosti nic říci, jen mi doporučili napsat prohlášení, ze kterého vyplývalo, že se nejedná v rozsudku o mou osobu, ale o pouhou shodu jmen. Toto jsem učinil. Od okamžiku, kdy jsem se dotázal, kdo a jakým způsobem mi uhradí vzniklou škodu – náklady na konzultaci v AK, cestu, ztrátu času – se se mnou už v budově polského soudu nebavila ani pověstná klika u dveří, pouze mi bylo sděleno, že jsem to mohl řešit korespondenčně. Obrátil jsem se tedy písemně z žádosti o úhradu vzniklé škody, ale dosud jsem nepochodil. Dle informací, které jsem obdržel v pražské AK nebyla celá situace jen o nějaké „hloupé“ chybě, neboť Polsko i Česko jsou již několik let členy EU, tudíž kdyby se teoreticky dostala nějakým způsobem do Česka informace od polského soudu, opatřena všemi platnými razítky a zaslaná doporučeně soudem, měl bych problémy jako právomocně odsouzený za hospodářskou trestnou činnost i v České republice. Rád bych upozornil na skutečnost, že forma, jakou byla tato informace podána, nevzbuzovala nejmenších pochybností o důvěryhodnosti uvedené informace. Mám nějaké možnosti domáhat se odškodnění a zadostiučinění u nějakého mezinárodního soudu? Jak bych měl postupovat?
Odpovědí (1)