Exekuce vyklizením bytu

Dobrý den.
V roce 2011 na základě deklaratorní žaloby byl ukončen můj nájemní vztah a určená povinnost k vyklizení bytu krajským soudem ve sporu s BD. Při prodeji domu BD nedošlo křádnému vypořádání vzájemných pohledávek s prodávajícím městem.
Nyní při sporu s městem jsem zjistila závažná pochybení jak soudu nalézacího tak soudu odvolacího při sporu s BD, které obvinilo město, které nese vinu za celou moji situaci. U soudu nebyly prozkoumány všechny důkazy řádně. Byly vzaty v potaz moje dlužné částky, ale ne přeplatky, které mě BD nevyplatilo a nezapočetlo proti vzniklému dluhu. Úmyslně byl přeskočen jeden celý rok. V podstatě dluh, kvůli kterému mám být vystěhována ppředstavoval nakonec částku asi 13000,-Kč, tedy tři měsíční nájmy. Po započtení přeplatku, který mi nebyl vyplacen by tato částka byla kolem 4300,-Kč, tedy jeden měsíční nájem. Vidím v tom úmysl a podvod. Lze použít v dovolání k Nejvyššímu soudu §268 písm.h)? Lze nějakým způsobem zvrátit přiznaný exekuční titul, když vše vzniklo na základě povrchního zkoumání a úmyslné manipulace? Poraďte mi prosím jaké mám šance a možnosti. Můj případ je příliš složitý a i pro advokáty těžko uchopitelný. Lze se vůbec v této společnosti domoci nějaké spravedlnosti? Tento spor už probíhá deset let a já jsem vážně nemocná a už nemám sílu. Prosím o Vaši radu jakými cestami lze zrušit exekuční titul, když byl přiznán neoprávněně, ale toto jsem zjistila až nyní, kdy byla v roce 2013 podána BD žaloba na vyklizení. Opakovaně jsem nyní žádala o odklad i zastavení exekuce se zdravotních důvodů i podle §268 písmeno h). Nyní mám možnost dovolání. Chtěla bych znát váš právní názor. Lidé s právním vzděláním vidí věci různě a na jednu věc je deset právních výkladů. Zjišťuji co právník to jiný názor a pokud nemáte dost peněz a správné kontakty, tak jste v podstatě bezmocni, i kdybyste byli tisíckrát v právu. Přidělení advokáti ex offo, vždy přistupovali k věci velmi laxně. Jednou se mě snažil u krajského soudu obhajovat syn, který má sice vysokoškolské vzdělání, ale to právní mu chybělo a mnoho věcí mu uniklo, stejně jako mě a asi i soudu. Byli jste mi doporučeni lidmi z Armády spásy v Šumperku.
Děkuji za Váš čas a Vaše vyjádření.

S pozdravem Milena Fojtů
Odpovědí (1)