Dobrý den,

nevím, zda můj dotaz spadá do občanského nebo dluhového poradenství..

Stala se mi taková věc: Do datové schránky mi přišla, od olomouckého okresního soudu, zásilka ve věci Návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Jedná se o soudní řízení, a má role je žalovaný č. 3, jakožto ručitel nespláceného dluhu žalovaných č.1, č.2. Dokument zasílám v příloze.

Na celé záležitosti by nebylo nic podivného (vím, jaká jsou práva a povinnosti ručitelů), kdyby se ovšem nejednalo o půjčku, o které mi není nic známo a další žalované v této věci neznám. Nejsme v příbuzenském ani jiném vztahu, tyto osoby jsem nikdy neviděl a nikdy jsem se s nimi nesetkal. Figuruji tedy jako ručitel u půjčky, kterou jsem nikdy neviděl, kterou čerpají lidé, které vůbec neznám a žádný ručitelský závazek jsem nepodepsal.

V inkriminované době jsem byl navíc sám zatížený dluhy, neboť jsem pomáhal řešit finanční potíže v naší rodině. Měl jsem leasing na auto, ručil jsem na půjčku své babičce, a pro rodiče jsem měl dvě nebankovní půjčky. Tedy, nebylo by podle mne ani teoreticky možné, v případě že bych někomu chtěl v této době ručit, že bych byl jako ručitel uznán (vzhledem ke svým závazkům jsem nemohl být bonitní).

V současné chvíli jsem postavený před problém, kdy mám podat odpor proti tomuto návrhu, nevím však, jakým způsobem aby k tomuto odporu soud přihlédl a uznal jej jako oprávněný. Nemám mnoho času prokázat, že jsem smlouvu o půjčce nepodepsal a že jsem další žalované neviděl a že je neznám (což myslím není ani podstatou odporu a budu zřejmě muset tuto věc řešit paralelně trestním oznámením na neznáme pachatale).

Mohu se prosím zeptat, jaký je nyní postup, abych zabránil schválení tohoto návrhu a zároveň se účinně bránil proti tomuto podvodu?

Děkuji

PK
Odpovědí (1)