Dobrý den,

ráda bych se zeptala na pár věcí, ale nejdřív bych Vás seznámila se svou situací.
- Momentálně jsem v 7. měsíci těhotenství, termín porodu je 18. prosince
- studovala jsem na MU v Brně, ale mám přerušené studium z důvodu rodičovství.
- S rodiči nebydlím, jsem ubytovaná v azylovém domě
- otec dítěte je neznámý (bar, zábava, alkohol a ...těhotenství, ale rozhodla jsem se dítě si ponechat)
Momentálně žiji z příjmu dávek HMOTNÉ NOUZE, kde jsem musela doložit zároveň i dohodu o výživném mezi mnou a rodiči, kteří mají vůči mně vyživovací povinnost po dobu studia i po dobu přerušení studia z důvodu rodičovství – tedy v podstatě po celou dobu mojí rodičovské dovolené... Horko těžko se mi nakonec podařilo rodiče přesvědčit, aby mi tuto dohodu podepsali, protože jinak bych musela žádat o určení výživného soudní cestou, což jsem nechtěla vzhledem k celé rodině. Nyní musím dokazovat jako příjem výživné, které mi rodiče samozřejmě neposílají...Zároven budu i nadále pobírat přídavek na dítě.

Moje otázky se týkají toho, jak to bude v budoucnosti, až dítě porodím. Dívala jsem se na internet na různé články, otázky, ale ty většinou nejsou aktuální, a v zákonech není ta situace tak podrobně rozebraná.
Chtěla bych se zeptat:
1. Jak mám postupovat ve věci rodného listu pro své dítě, zda je potřeba vyřídit jej před porodem, nebo stačí poté? Co k tomu potřebuji za doklady, prohlášení apod.? Je k tomu nutné vyjádření nějakého úřadu nebo instituce, proč nebude otec v RL uveden?
2. Po dobu rodičovské dovolené, budu mít příjem rodičovského příspěvku, jehož výše prvních devět měsíců bude taková, že nebudu spadat do systému dávek HMOTNÉ NOUZE, ale pouze do systému dávek STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY. Budu tedy pobírat rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a nechám si posoudit nárok na příspěvek na bydlení. V této věci mě zajímá, zda pro posouzení nároku na tyto dávky bude problematické to, že otec není v rodném listě uveden?
3. Později bude rodičovský příspěvek snížen na polovinu, tudíž opět spadnu do systému dávek HMOTNÉ NOUZE. V různých článcích na internetu jsem se dočetla, jak se řeší situace, kdy není otec uveden v rodném listě, ale ty se neshodovaly.
a. Na jednom místě psali, že pokud není otec uveden v rodném listě, pak nemám vůbec nárok na dávky v HMOTNÉ NOUZI, jelikož nesplňuji podmínku, že si zvýším příjem vlastním přičiněním (tedy uplatnění nároku na výživné po otci dítěte) – platí to i v tomto případě, pokud otec dítěte není znám?
b. Jinde psali, že nárok na dávky v HMOTNÉ NOUZI budu mít, pokud OSPOD uzná důvody neuvedení otce do rodného listu jako vážné. Pokud je to takto, pak bych se chtěla zeptat, jak se v tomto případě dokazuje fakt, že nevím, kdo je otcem dítěte? Jestli probíhá nějaké vyšetřování, nebo stačí moje prohlášení, ohledně situace…abych věděla, na co se psychicky připravit, protože ono už samotné vysvětlování, jak jsem otěhotněla, ani nevím, je pro mne celkem trapné a nepříjemné.
c. V jiném článku jsem se dočetla, že pokud je otec neznámý, pak přechází vyživovací povinnost k mému dítěti na prarodiče – tedy na moje rodiče.
i. Chtěla bych se zeptat, zda se takto opravdu postupuje?
ii. Pokud ano, budu muset pro posouzení nároku na dávky v hmotné nouzi nejdříve předložit dohodu s mými rodiči o stanovení výživného na moje dítě, nebo návrh na určení výživného soudem?
iii. Nebo se ke stanovení výživného na dítě ze strany prarodičů přistupuje až v případě, že mi dávky HMOTNÉ NOUZE, nebo STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY nebudou stačit na živobytí a bydlení a tento nárok mohu uplatnit pouze návrhem k soudu – tedy že po mně na úřadě nebudou požadovat uplatnění těchto nároků a bude záležet pouze na mě, zda je uplatním?
iv. Jaké plynou v tomto případě z toho pro moje rodiče práva na moje dítě? Jsou stejná, jako pro případného otce – tedy nárok na styk, výchovu? Mohou si například zažádat o svěření dítěte do péče, nebo o střídavou péči? Bude tato vyživovací povinnost platná po celou dobu nezaopatřenosti dítěte?
4. V současné době, kdy pobírám příspěvek na živobytí ze systému dávek Hmotné nouze, jsem si nechala od lékaře potvrdit nárok na zvýšení příspěvku z důvodu těhotenské diety. Chtěla bych se zeptat, zda je toto navýšení provedeno automaticky, nebo bych měla v dopise, ve kterém přichází vyrozumění ohledně přiznání a výše dávky, tuto informaci o navýšení příspěvku z těchto důvodů a o jakou se jedná částku, vyčíst? V oznámení ohledně rozhodnutí o tom totiž není ani zmínka, ale na úřadě mi tvrdí, že ta částka je v tom již zahrnuta. Ale když jsem se na to ptala jiné sociální pracovnice, tak mi sdělila, že by tyto informace měly být zapsány v dopise, proto bych se ráda informovala ještě z třetí strany.

děkuji za odpovědi.
Odpovědí (1)