Dobrý den, předem se omlouvám za obšírný dotaz, jinak to ale nedovedu vyjádřit.
Pracuji na malém finančním úřadě, zaměstnavatelem je státní správa.
Přijata jsem byla jako pracovník IT a technik. Postupem času /snižování stavu zaměstnanců/ mi byla přidána další pracovní náplň, "úředník" na registraci.
Trpím nedoslýchavostí, na levé ucho 47%, na pravé 42%, tyto hodnoty ztráty sluchu jsou posledních 10 let stejné. Naslouchadlo mi nevyhovovalo, zvuky, které jsem slyšela, mě "ohlušovaly". Protože velice dobře odezírám /nedoslýchavost mám od dětství/, není první dojem takový, že bych měla vážné potíže, ale ne vždy rozumím na 100%. Největší problém je porozumět tehdy, když druhou osobu nevidím a zvláště pak porozumět neznámých slovům, např. neznámá příjmení, názvy firem .... slyším, ale nerozumím. Nerozeznám samostatně vyslovená písmenka T, S, C ....rozdíl mezi slovy pět a šest ....

V době nástupu do zaměstnání, před 5-ti a půl lety, jsem veškeré informace o zdravotním stavu sdělila zaměstnavateli a předložila jsem dokument o ZPS /od roku 1995/, zaměstnavatel si ještě následně vyžádal posudek o OZZ /rok 2009/, aby si mohl uplatnit slevu na dani za zaměstnávání OZZ. Před dvěma lety jsem zaměstnavateli doložila lékařskou zprávu z ORL, ve které se uvádí, že je pro mě nevhodná práce za přepážkou a práce spojovatelky na telefonní ústředně, právě z toho důvodu, že mám špatnou schopnost porozumět, když nemohu odezírat.

V posledním půl roce /došlo k organizačním změnám/ mi vedoucí opakovaně přiděluje práci spojovatelky telefonů v době zástupu /dovolená, nemoc, polední přestávky/. Prosila jsem abych nemusela přepojovat hovory, protože mám právě s telefonními hovory problémy, je pro mě stresující, když se musím třeba 3x vyptávat volajícího, na jméno, atd. Nebylo mi vyhověno, přestože v pracovní náplni toto nemám a přestože jsem jediná z 30-ti zaměstnanců na pracovišti, která má sluchové postižení.

Požádala jsem závodní lékařku o konzultaci a o posudek k mému zdravotnímu stavu. Lékařka mi sdělila, že posudek si musí vyžádat zaměstnavatel a že toto prokonzultuje s vedením úřadu.
Následně mi ředitelka úřadu sdělila, že zaměstnavatel nemá potřebu mě posílat mimořádnou lékařskou prohlídku k závodní paní doktorce a že zaměstnavatel nemá pochybnosti o tom, že práci spojovatelky v době zástupu zvládnu. A navíc mi ještě naznačila, že, vzhledem k dalším připravovaným organizačním změnám, je nutné obsadit i zástup za pokladnu, tedy práci za přepážkou /za sklem, kdy klient mluví do reproduktoru/. To si už vůbec nedovedu představit, jak bych rozuměla. Snažila jsem se vysvětlit, že jsou různá sluchová postižení a že v mém případě nepomůže zesílit reproduktor přístroje. Paní ředitelka mi pak vysvětlovala "logické argumenty" na téma, co je pro uši více zatěžující, zda 10 minutový hovor ohledně registrace nebo přepojení tří telefonních hovorů!! Dokonce mi ředitelka sdělila, že mou lékařskou zprávu z ORL předložila jinému lékaři!!, který zdravotní posudek mé lékařky z ORL zpochybnil. A nakonec mi bylo naznačeno, že pokud práci nezvládám, mám si hledat jinou práci, případně si mám požádat o invalidní důchod.

Lze toto považovat za "znevážení" mého zdravotního stavu? Samozřejmě, že v rámci své pracovní činnosti musím telefonovat a telefonuji, i s klienty, ale pokud to jde, snažím se používat mailovou komunikaci, abych se vyhnula nedorozumění. A samozřejmě, že práci spojovatelky v době zástupu zvládnu, ale na zdravotním stavu mi to nepřidá a připadá mi to špatně, lidsky, že je toto požadováno zrovna po mně, která špatně slyším. A navíc je tu i hledisko, že to zvládnu, ale rozhodně to není vůči klientům profesionální.

Připadám si jako v pasti, stěžovat si na postup vedoucí oddělení a ředitelky nemám odvahu, obávám se, že by se to obrátilo proti mě, zvláště nyní, kdy je řada organizačních změn. Už jen to, že jsem "si dovolila" konzultovat problém se závodní lékařkou, se odrazilo v "náladě" vedení vůči mě.
Je mi 47 let, se sluchovým postižením jsem sžitá odmalička, nemám potřebu žádat o důchod, jsem schopná pracovat. Nepožaduji v práci úlevy, nechci se vyhnout práci, jde mi pouze o respekt k mému zdravotnímu stavu.

Jakým způsobem mohu postupovat? Mám oficiálně /dopisem/ zaměstnavatele požádat o lékařský posudek? Co jiného mohu udělat, aby zaměstnavatel respektoval mé zdravotní postižení? Moc děkuji za odpověď.
Odpovědí (1)