"S námi můžete začít znovu"
 

Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Подробнее на сайте: http://maintain-health.ruhttp://choose-house.ru http://tryjoomla.nethttp://leadnews.ruhttp://buy-immobility.ruhttp://body-treatment.ruhttp://java-code.ru
Go to top of pagehttp://kupil-jilie.ruhttp://joomspider.com http://repair-dwelling.ruhttp://my-immobility.ruhttp://health-treatment.ruhttp://my-houseroom.ruhttp://dohodok.ruhttp://grand-finance.ru

Vážení uživatelé služby Restart, od září 2016 Vám opět nabízíme nové běhy vzdělávacích kurzů. !!! Zájemci o uvedené kurzy se mohou přihlásit do neděle 28. 8. Termín kurzu bude následně sdělen po domluvě s jeho účastníky a lektorem. Vybírat si můžete z následující nabídky:

  •  Anglický jazyk pro začátečníky 1

(výslovnost, abeceda, sloveso být, mít, členy, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý, představování se, rodina)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

  •  Anglický jazyk pro začátečníky 2

(přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, budoucí čas, osobní zájmena v předmětu, minulý čas prostý)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

  •  Německý jazyk pro začátečníky

(výslovnost, sloveso být, mít, časování sloves v přítomném čase, členy, přivlastňovací zájmena, skloňování podstatných a přídavných jmen, představování se, rodina, vyjádření času)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

  •  Základy obsluhy osobního počítače

(zapnutí/vypnutí PC, základní pojmy výpočetní techniky, tlačítko Start, tvorba složky, stromová struktura, práce s internetem – vyhledávání informací, mapy, jízdní řády, internetové slovníky, práce s e-mailem, základní obsluha textového programu Word)

Časová dotace: 1x týdně 2,5 hod.

  • Obsluha osobního počítače

(pokročilá práce ve Wordu, program PowerPoint, Excel…)

Časová dotace: 1x týdně 2,5 hod. 

  • Job klub

(jak sepsat životopis a motivační dopis, kde hledat práci, oslovování zaměstnavatele, příprava na přijímací pohovor, trénink přijímacího pohovoru)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

  • Kurz komunikačních dovedností

(verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, zásady asertivity, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

  • Kurz českého jazyka

(psaní velkých a malých písmen, y/i, s/z, čárek ve větách, zásady stylistiky)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

  • Kurz trénink paměti

(možnosti tréninku paměti, cvičení na trénink paměti)

Časová dotace: 1 x týdně 1 hod. Rozsah kurzu 2 měsíce

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie