Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Kontakty

Adresa:

Wurmova 7 Olomouc 779 00

(číslo zvonku "07")

Protože nemáme bezbariérové prostory, poskytujeme službu i mimo prostory našeho sídla.

 • lokalita, ve které může pracovník poskytnout poskytování služby musí být max. ve vzdálenosti 20 km o Olomouce (měřeno podle www.mapy.cz),
 • zájemce o terénní poskytování služby musí sám sdělit požadavek na terénní poskytování služby.

 

 Telefon

+420 587 406 126

+420 774 724 877

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Skype

poradna.pro.ozz

Provozní doba služby:

Každý pracovní den 8:00 – 16:00 hod

 

Neobjednaný zájemce / klient může přijít v této době:

Pondělí 8:00 – 12:00 hod

Úterý 12:00 – 16:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod             

Lidé starší 18 let s tělesným postižením, duševním onemocněním, chronickým onemocněním, smyslovým postižením, mentálním postižením nebo kombinovaným postižením a senioři, kteří potřebují odborné sociální poradenství a jsou motivováni svou situaci v rámci služby řešit, a osoby o ně pečující.

V poslední době je velmi žádaná pomoc při řešení dluhů. V rámci dluhového poradenství poskytujeme:


1) Pomoc v oblasti prevence zadlužení / předlužení

 • a) prevence zadluženosti poskytováním konzultací k zamýšleným půjčkám a dalším závazkům,
 • b) konzultace s ostatními rodinnými příslušníky / dalšími členy domácnosti, tvorba strategie hospodaření.

2) Podpora klientů při řešení jejich nepříznivé sociální i finanční situace

 • a) pomoc při zjišťování kde mají jaké dluhy a jiné závazky, co aktuálně hrozí, jaké závazky ze smluv vyplývají, apod.
 • b) zprostředkovávání komunikace s věřiteli, s exekutory, se soudy a jinými institucemi
 • c) pomoc při zjišťování celkové výše dlužné částky, při sjednávání splátkového kalendáře.

3) Pomoc při řešení situace formou insolvence (osobního bankrotu; oddlužení)

 • a) poskytování konzultací k orientaci v podmínkách pro oddlužení
 • b) pokud je šance řešit situaci prostřednictvím oddlužení - příprava na proces podání žádosti o oddlužení a příprava na dobu v oddlužení
 • c) pomoc při podání žádosti o oddlužení, včetně doprovodu ke Krajskému soudu – pobočka Olomouc; zprostředkování doprovodu mimo území Olomouckého kraje,

Vedoucí služby, sociální pracovník

Ing. et Bc. Michaela Žižková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877

 

Sociální pracovnice

Bc. Eliška Juřičková, Dis.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877

 

Sociální pracovnice

Bc. Anna Sokolová, Dis.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877

 

Pracovnice v sociálních službách

Helena Vlčková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877

 

Sociální pracovník a operátor internetového poradenství

PhDr. Libor Novosád, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877

 

Psycholožka

Mgr. Kateřina Rychlá
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877

 

Adresa: Wurmova 7, 779 00 Olomouc

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory

Posláním služby je poskytovat odborné sociální poradenství osobám starším 18-ti let se zdravotním znevýhodněním, seniorům a osobám o ně pečujícím. Podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit. Služba je poskytována formou ambulantní i terénní.

Usilujeme o to, abychom našim klientům pomohli k samostatnosti

 • při řešení potíží s dluhy či exekucemi, osobním bankrotem,
 • při řešení potíží s důchody a sociálními dávkami,
 • při hledání vhodného bydlení,
 • při zprostředkování vhodné (sociální) služby, včetně právního i psychologického poradenství,
 • při řešení potíží v zaměstnání,
 • při jednání s úřady.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který díky této službě samostatně dokáže vyřešit svou obtížnou sociální situaci a společensky se uplatnit.

Cílem internetového poradenství na našem portále je umožnit klientům využít odborné sociální poradenství prostřednictvím informačních technologií.

Zásady poskytování služby

 1. Diskrétnost - mlčenlivost, diskrétní prostředí, konzultační místnost bez rušivých vlivů
 2. Individuální přístup – k uživatelům přistupujeme individuálně, službu přizpůsobujeme jejich situaci.
 3. Podpora samostatnosti a informovanosti – uživatel je ten, kdo rozhoduje, jak se získanými informacemi naloží. Předáme informace tak, aby si byl vědom rizik a následků.
 4. Žádná diskriminace – rovný přístup ke všem. Respektování jedinečnosti každého uživatele.
 5. Důstojnost – nehodnotící přístup. Vykání a oslovování pane/paní

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty