Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Dobrý den, ocitli jste se na stránkách E-linky důvěry, která funguje podobně jako linka důvěry, s rozdílem, že netelefonujete, ale chatujete.

Pokud jste tady poprvé, vyplňte přezdívku a heslo do levého okna. Pod tímto heslem a přezdívkou se při opakované návštěvě dostanete k záznamu Vašeho rozhovoru s konzultantem. K němu budete mít přístup pouze Vy.

Pokud se vám objevil text: Momentálně není k dispozici žádná volná linka, znamená to, že je linka buď obsazená, nebo momentálně zavřená. Zkuste to prosím později.

Pokud jsou linky volné, objeví se Vám odkaz s názvem linky, která je volná. Klikněte na ni a ocitnete se v místnosti, kde Vás očekává člověk připravený Vám pomoci. Můžete začít psát text do spodního okna.

Pokud budete chtít rozhovor ukončit, klikněte na "odejít". V archivu si znovu můžete přečíst celý Váš rozhovor s konzultantem.

K odhlášení klikněte na "hlavní stranu", kde se odhlásíte.

Kliknutím na "InternetPoradna" se vrátíte na stránky InternetPoradny.

 1. E-linka důvěry je bezplatná služba, analogická telefonické krizové intervenci - je realizována specifickou formou chatu na www.iporadna.cz
 2. E-linka důvěry umožňuje poskytovat prostřednictvím Internetu bezprostřední kontakt a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 3. Tuto službu poskytuje občanské sdružení InternetPoradna.cz ve spolupráci s linkou důvěry. Odbornou pomoc poskytují a odborně garantují vybraní a k tomu vyškolení pracovníci linky důvěry z místa svého pracoviště - na uvedených webových stránkách.
 4. Pracovníci linky důvěry mají ve vztahu ke klientům e-linky důvěry stejné povinnosti a morální závazky jako ke klientům, kteří je osloví telefonicky:
  1. Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
  2. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
  3. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
  4. Klient na e-lince důvěry vystupuje anonymně pod zvolenou přezdívkou a heslem. Rozhovor mezi ním a pracovníkem linky důvěry je pro možnost opakovaného připomenutí si rozhovoru klientem zaznamenán - přístup k němu má však pouze klient sám, linka důvěry, která s ním rozhovor vedla, a jako administrátor www stránek nezbytně i operátor InternetPoradny.cz
 5. Povinností pracovníka linky důvěry a operátora InternetPoradny.cz je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry a o.s. InternetPoradny.cz nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyjádření a se souhlasem klienta.
 6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Pracovník linky důvěry nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emociálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 8. Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány ČAPLD, jejíchž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu a má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 9. Pomoc na e-lince důvěry je dosažitelná v daném časovém limitu. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince a e-lince důvěry.

Vytvořeno po konzultaci s LD a schváleno správní radou o.s. InternetPoradna.cz, v Olomouci dne 19. ledna 2004.

E-Linka umožňuje kontakt s pracovníky linek důvěry a InternetPoradny. Funguje na podobném principu jako linky důvěry, kontakt s odborníky nicméně není telefonický, ale probíhá formou "chatu". V otevřené místnosti budete pouze Vy a pracovník linky důvěry.

Pro anonymní vstup do E-Linky použijte přezdívku a heslo, pod kterými budete v místnosti vystupovat.

E-linka je realizována ve spolupráci s Olomouckou linkou důvěry, Linkou důvěry Dětského krizového centra, Linkou psychopomoci, Linkou důvěry STŘED, a dobrovolníky InternetPoradny (chat u linek důvěry je realizován za jejich běžného provozu; v případě, že bude v níže uvedené době probíhat hovor na pevné lince, pracovník se Vám nebude moci věnovat). Chat Linky důvěry Dětského krizového centra je určen nejen dětem, ale i dospělým.

Otevřít portál E-LINKA

Naše aktuální provozní doba:

Pondělí 10:00 - 13:00 Linka Psychopomoci - pravidla
  18:00 - 20:00 LD STŘED - pravidla
Úterý 10:00 - 12:00 LD STŘED - pravidla
  15:00 - 17:00 Linka Psychopomoci - pravidla
  18:30 - 20:30 LD Olomouc - pravidla
Středa 10:00 - 12:00 LD STŘED - pravidla
  15:00 - 18:00 Linka Psychopomoci - pravidla
  18:00 - 20:00 LD STŘED - pravidla
Čtvrtek 10:00 - 12:00 LD STŘED - pravidla
  18:30 - 20:30 LD Olomouc - pravidla
Pátek 10:00 - 13:00 Linka Psychopomoci - pravidla
  14:00 - 18:00 LD DKC - pravidla
  18:00 - 20:00 LD STŘED - pravidla
  21:00 - 24:00 LD Ostrava - pravidla
Sobota 14:00 - 18:00 LD DKC - pravidla
  18:00 - 20:00 LD STŘED - pravidla
Neděle 10:00 - 12:00 LD STŘED - pravidla
  14:00 - 18:00 LD DKC - pravidla
  18:30 - 20:30 LD Olomouc - pravidla
  21:00 - 24:00 LD Ostrava - pravidla

Pokud byste měli k této naší službě nějaký podnět či připomínku, budeme rádi, když ji zašlete na naši e-mailovou adresu office(a)iporadna.cz

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty