Hmotná nouze

Dobrý den,prosím o radu. Jsem samoživitelka, dcera má 6 měsíců. Otce nemá v rodném listě uvedeného, nicméně alimenty na dceru a příspěvek na mě jako neprovdanou matku mi na základě naší písemné dohody platí ve výši 1.000,- Kč. Ráda bych žádala o dávky hmotné nouze. Na ÚP - sociálním odboru mi ale pracovnice sdělila, že pokud nemá dcera otce v RL uvedeného, nemám na dávky hmotné nouze nárok.Pročítala jsem zákon a našla jsem následující:

Předpis č. 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi, § 3 uvádí:

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která

c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),

kdy § 11 Zvýšení příjmů vlastním přičiněním uvádí následující:

(2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

a) řádným uplatněním nároků a pohledávek...Dle mého názoru je požadavek sociálních pracovníků uvést otce do rodného listu protiprávní, protože zákon neukládá povinnost mít otce v rodném listě, ale uplatnit nároky a pohledávky - což jsem dle mého názoru splnila tím, že otec dítěte na základě naší písemné dohody přispívá měsíční částkou 1.000,- Kč.Můžete mi prosím poradit, zda mají pracovnice sociálního odboru právo chtít uvedení otce do rodného listu, když je v mém případě dle mého názoru litera zákona dodržena?Předem děkuji za reakci.
Odpovědí (1)