Invalidní důchod

Protože syn je už rok v pracovní neschopnosti, musel mu neschopnost lékař ukončit, i když ještě není práce schopný. Z toho důvodu si požádal o invalidní důchod a nyní čeká na rozhodnutí o jeho přiznání nebo zamítnutí. Byl jsem vyrozuměn, že mu rozhodnutí přijde poštou. Překvapilo mě to, domnívala jsem se, že ho budou chtít vidět, aby mohli posoudit jeho stav.
Jeho předcházející žádost o prodloužení neschopnosti mu zamítli, aniž u toho byl, proto se domnívám, že by pro něho bylo lepší, aby u toho rozhodování o invalidním důchodu mohl být. Můj dotaz zní, jestli je možné, by se rozhodovacího řízení mohl účastnit a co je třeba pro to udělat.

Děkuji za případnou odpověď.
Odpovědí (2)