Opatrovnictví

Dobrý den.
Byla jsem znovu v rámci nového posouzení o nesvéprávnosti své dcery soudem určena jako opatrovnice.
Dcera má diagnózu DMO. V tomto právním rozsudku se píše, že jsem povinna vyhotovit do dvou měsíců soupis spravovaného jmění opatrovance a doručit jej soudu a opatrovanci. Dále provádět každoroční vyúčtování jmění opatrovance.
Můj dotaz je - co vše mají tyto dokumenty obsahovat a v jakém rozsahu.
Dcera má 38 let a doposud jsme nic takového nedělali.
Dcera nemá žádné movité ani finanční jmění.
Má uzavřeno penzijní připojištění.
Odpovědí (1)