Prosím o sdělení, jak má postupovat opatrovatel, zjistí-li, že opatrovanec má úspory?
Odpovědí (1)