Je tady pondělí a s ním nejčtenější dotaz z našich stránek www.iporadna.cz.

 

Dobrý den, manžel se jiz podruhé za posledních 7 let zhroutil a skončil v psychiatrické léčebne. Stalo se tak jíž podruhé v práci a projevem byl totální kolaps který se kratce před konečným kolapsu projevoval divnými teoriemi o tom co kdo říkal za jeho zády a jak nanej všichni něco chystaji, od prvního zhroucení má pocit, ze všechno bagateluzuji a že mu křivdim...snažím se být neutrální a je to vyčerpávající vzhledem k péči o čtyřletou dceru...teď když se zhroutil podruhé, tak vlastně nevím co...byli u toho jeho rodiče a oznámili mi to až večer, až jsem mela strach, ze se nevrátil z práce. Tchyně mi stroze řekla, že za to můžu já, ze nemam na psychiatrii ani volat, nijak ho kontaktovat a odstěhovat se...Jaka mam práva jako manželka co se týče kontaktovani doktorů a informaci o zdravotním stavu? Domnívám se správně, že pokud je manžel svérázný, tak si o tom musí rozhodnout sám? Jak go funguje v případě, že je utajený prášky? Vzhledem ke spoustě věcí, které musím jako manželka i matka společného dítěte řešit bych ráda věděla co ještě v rámci svojí role můžu. Děkuji! Jsem z nastalé situace bezradna...

Dobrý den,

poskytování informací o zdravotním stavu pacienta upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon rozlišuje situace, kdy je pacient schopen či naopak neschopen určit osoby, kterým mohou být informace o jeho zdravotním stavu poskytnuty. Jestliže to dovoluje zdravotní stav pacienta, může pacient při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, a pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů.
Pacient má také právo určit osoby, které budou moci místo něho vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb v případech, kdy pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav sám vyslovit tento souhlas. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě i kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat.
Záznam o vyjádření pacienta týkající se poskytování informací o jeho zdravotním stavu je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené. Záznam podepisuje pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány (telefonicky, osobně). Podat informace o zdravotním stavu pacienta je možné i telefonicky. Pacient může před či během hospitalizace stanovit bezpečnostní heslo, které sdělí svým blízkým. Osoba, která se při telefonickém rozhovoru identifikuje příslušným heslem, může být informována o zdravotním stavu pacienta.
Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace (např. protože je pod vlivem léků), pak platí, že právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mají osoby blízké. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé (rodiče a potomci), sourozenec a manžel. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (§ 22 Občanského zákoníku).
Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu (§ 33 Zákona o zdravotních službách).
Není-li pacient způsobilý s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, vyžaduje se souhlas osoby, kterou pacient uvedl do záznamu při přijetí nebo kdykoli po přijetí. Není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, pak se vyžaduje souhlas manžela. Nemá-li pacient manžela/manželku nebo není-li manžel/ka dosažitelný/á, vyžaduje se souhlas rodiče. Nemá-li pacient ani rodiče nebo nejsou-li dosažitelní, vyžaduje se souhlas jiné svéprávné osoby blízké, pokud je známa (§ 34 Zákona o zdravotních službách).
Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem nebo přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů (§ 28 Zákona o zdravotních službách).
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Váš manžel při přijetí do psychiatrické léčebny nebo kdykoli v průběhu hospitalizace určil nebo určí osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu, pak zdravotnické zařízení sděluje tyto informace pouze osobám určeným Vaším manželem.
Jestliže Váš manžel žádné osoby neurčil, pak mají právo na informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké, tj. Vy, rodiče Vašeho manžela nebo sourozenci. Jako manželce Vám náleží právo vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, nebude-li Váš manžel schopen s ohledem na jeho zdravotní stav vyslovit souhlas sám. Toto právo Vám přísluší přednostně před rodiči Vašeho manžela.
Nevyslovil-li Váš manžel zákaz sdělovat Vám informace o jeho zdravotním stavu, pak není přípustné, aby Vám jeho rodiče bránili v přístupu k informacím, navštěvovat Vašeho manžela v léčebně či kontaktovat jeho lékaře. Doporučujeme Vám, abyste kontaktovala psychiatrickou léčebnu a dohodla se s ošetřujícím lékařem Vašeho manžela, zda a jakým způsobem Vám mohou být poskytovány informace o zdravotním stavu Vašeho manžela. Případně se můžete dotázat, zda lze Vašeho manžela v léčebně navštívit.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie