Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 


ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Objednat osobní konzultaci

PORADENSTVÍ ON-LINE
Zadat dotaz

Veškeré služby poskytujeme ZDARMA

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory

Posláním služby je poskytovat odborné sociální poradenství osobám starším 18-ti let se zdravotním znevýhodněním, seniorům a osobám o ně pečujícím. Podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit. Služba je poskytována formou ambulantní i terénní.

Usilujeme o to, abychom našim klientům pomohli k samostatnosti

 • při řešení potíží s dluhy či exekucemi, osobním bankrotem,
 • při řešení potíží s důchody a sociálními dávkami,
 • při hledání vhodného bydlení,
 • při zprostředkování vhodné (sociální) služby, včetně právního i psychologického poradenství,
 • při řešení potíží v zaměstnání,
 • při jednání s úřady.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který díky této službě samostatně dokáže vyřešit svou obtížnou sociální situaci a společensky se uplatnit.

Cílem internetového poradenství na našem portále je umožnit klientům využít odborné sociální poradenství prostřednictvím informačních technologií.

Zásady poskytování služby

 1. Diskrétnost - mlčenlivost, diskrétní prostředí, konzultační místnost bez rušivých vlivů
 2. Individuální přístup – k uživatelům přistupujeme individuálně, službu přizpůsobujeme jejich situaci.
 3. Podpora samostatnosti a informovanosti – uživatel je ten, kdo rozhoduje, jak se získanými informacemi naloží. Předáme informace tak, aby si byl vědom rizik a následků.
 4. Žádná diskriminace – rovný přístup ke všem. Respektování jedinečnosti každého uživatele.
 5. Důstojnost – nehodnotící přístup. Vykání a oslovování pane/paní

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie