Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Veškeré služby poskytujeme ZDARMA


Vážený uživateli. Dovolujeme si vás upozornit, že se nacházíte na testovací verzi našeho portálu. Pro využití on-line chatu E-linky důvěry prosím přejděte na náš současný portál na adrese: www.elinka.iporadna.cz.
Děkujeme za pochopení, Tým iPoradna

 1. E-linka důvěry je bezplatná služba, analogická telefonické krizové intervenci - je realizována specifickou formou chatu na www.iporadna.cz
 2. E-linka důvěry umožňuje poskytovat prostřednictvím Internetu bezprostřední kontakt a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 3. Tuto službu poskytuje občanské sdružení InternetPoradna.cz ve spolupráci s linkou důvěry. Odbornou pomoc poskytují a odborně garantují vybraní a k tomu vyškolení pracovníci linky důvěry z místa svého pracoviště - na uvedených webových stránkách.
 4. Pracovníci linky důvěry mají ve vztahu ke klientům e-linky důvěry stejné povinnosti a morální závazky jako ke klientům, kteří je osloví telefonicky:
  1. Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
  2. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
  3. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
  4. Klient na e-lince důvěry vystupuje anonymně pod zvolenou přezdívkou a heslem. Rozhovor mezi ním a pracovníkem linky důvěry je pro možnost opakovaného připomenutí si rozhovoru klientem zaznamenán - přístup k němu má však pouze klient sám, linka důvěry, která s ním rozhovor vedla, a jako administrátor www stránek nezbytně i operátor InternetPoradny.cz
 5. Povinností pracovníka linky důvěry a operátora InternetPoradny.cz je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry a o.s. InternetPoradny.cz nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyjádření a se souhlasem klienta.
 6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Pracovník linky důvěry nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emociálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 8. Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány ČAPLD, jejíchž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu a má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 9. Pomoc na e-lince důvěry je dosažitelná v daném časovém limitu. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince a e-lince důvěry.

Vytvořeno po konzultaci s LD a schváleno správní radou o.s. InternetPoradna.cz, v Olomouci dne 19. ledna 2004.

Fotogalerie

Řekněte o nás ostatním