Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 


ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Objednat osobní konzultaci

PORADENSTVÍ ON-LINE
Zadat dotaz

Veškeré služby poskytujeme ZDARMA

1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod klienta k jinému poskytovateli sociální služby, na úřady (státní správa, apod.), k lékaři, apod.
 • zprostředkování dalších a navazujících služeb.

2) Sociálně terapeutické činnosti:

 • poradenství nebo jeho zprostředkování v oblastech
  • orientace v sociálních systémech
  • zprostředkování právního poradenství
  • psychologické poradenství

Může se jednat o tyto informace: dluhové poradenství, včetně poradenství při oddlužení, nárok na invalidní důchod či sociální dávky a jiné příspěvky,


3) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • poradenství při vyhledávání a kontaktování návazných služeb;
 • pomoc při získávání informací a náhledů na reálné možnosti při rozhodování (např. o vzdělávání, pracovním uplatnění, vyřizování dávek a příspěvků);
 • poradenství o právech a povinnostech při využívání služeb a při aktivitách v přirozeném prostředí (např. při uzavírání smluv, čerpání sociálních dávek a příspěvků, při získávání kompenzačních pomůcek, informací od lékařů apod.);
 • poradenství při vyplňování žádostí o sociální dávky

Poskytování služby se řídí zákonem 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; také jeho prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie