"S námi můžete začít znovu"
 

Od září 2017 začíná nový běh kurzů, který bude ukončen na konci ledna 2018. Na tyto kurzy se můžete přihlašovat do 28.8. a vybírat si můžete z následující nabídky:

 • Kurz Základy obsluhy osobního počítače (1x týdně 2, 5 hodiny)

          (složení PC, tvoření složek, stromová struktura, práce s flash diskem, internet, e-mail, psaní na klávesnici,

           základy textového editoru Word)

 • Kurz Obsluha osobního počítače (1x týdně 2, 5 hodiny)

          (PC pro pokročilé – pokročilé funkce ve Wordu, program Excel pro tvorbu tabulek a grafů, program

           PowerPoint pro tvorbu prezentací)

 • Kurz anglického jazyka pro začátečníky (1x týdně 1, 5 hodiny)

          (sloveso být, mít, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, číslovky, zájmena osobní a přivlastňovací,

           rozkazovací způsob)

 • Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (1x týdně 1,5 hodiny)

          (předložky, modální slovesa, stupňování přídavných jmen a příslovcí, budoucí čas, minulý čas prostý…)

 • Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (1x týdně 1,5 hodiny)

          (minulé časy, podmiňovací způsob, spojky …)

 • Kurz španělského jazyka pro začátečníky (1x týdně 1,5 hodiny)

          (sloveso být, mít, časování sloves v přítomném čase, základní konverzační témata, zájmena, číslovky…)

 • Kurz českého jazyka (1x týdně 1,5 hodiny)

          (pravidla českého jazyka- i,y, mě, mně, s/z, velká písmena, čárky ve větách, stylistika…)

 • Job klub (1x týdně 1,5 hodiny)

          (psaní životopisu, motivačního dopisu, příprava na pohovor, nácvik výběrového řízení, kde hledat práci,

           pracovní právo)

 • Kreativní výtvarné techniky (1 x 14 dní, 1, 5 hodiny)

          (tvoření ozdob, přání a dalších výrobků s využitím nejrůznějších výtvarných technik)

 • Kavárna (1 x 14 dní, 1,5 hodiny)

          (aktivity si připravují účastníci na téma, která je zajímají a průběh aktivit si organizuje vždy jeden z účastníků)

 • Filmový klub (1 x 14 dní, 2 hodiny)

          (společné shlédnutí filmu a diskuze nad jeho obsahem, filmy si volí účastníci sami z výběru předem

           předloženého lektorem)

 • Trénink paměti (1 x 14 dní, 1, 5 hodiny)

          (kvízy, znalostní hry a soutěže, cvičení na trénink paměti a pozornosti)

 • Duševní hygiena a relaxace (1x týdně 1,5 hodiny)

          (formy relaxace a možnosti odpočinku s aktivním nácvikem)

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie