"S námi můžete začít znovu"
 

Vážení uživatelé,

v měsíci září proběhlo mnoho změn a proto jsme se rozhodli spustit pravidelné podpůrné aktivity až od října.

Aktivity jsou určeny pro uživatele služby Restart a v měsíci říjnu budou probíhat takto:

 

 3. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

4. - 6. 10. 2016 Oslava výročí "Přes překážky"

více zde: https://www.facebook.com/presprekazkyOlomouc/


10. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

12. 10. 2016 Workshop - vedený slečnou Kateřinou Vilémovou (téma bude upřesněno)

Prosíme, abyste se v případě zájmu hlásili předem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na tel. číslo: 736 447 248 (formou SMS nebo telefonicky).


17. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

18. 10. 2016 Muzikoterapie ( 13:00 hod ) - vedené Bc. Petrou Dědičovou


24. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)


 31. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

 

  

 

1. září jsme pro vás otevřeli nový běh vzdělávacích kurzů. Kurzy ve službě Restart probíhají vždy půl roku, 1x do týdne. Výstupem z kurzu jsou certifikáty, pro jejichž získání je nutné splnit několik podmínek: docházka, průběžné testy a úspěšně zvládnout závěrečný test na 80 %. V případě vašeho zájmu o kurz je možné se ještě přihlásit a to do 30. 9. 2016 svému konzultantovi, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo telefonicky: 736 447 248.

Informace o otevřených kurzech:

Kurz komunikačních dovedností - lektor: Mgr. Petr Hlušička

(verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, zásady asertivity, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů)

Každé pondělí od 14:30 hod.

 

Anglický jazyk pro začátečníky 2 - lektorka: Mgr. Bc. Miroslava Šaldová

(přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, budoucí čas, osobní zájmena v předmětu, minulý čas prostý)

Každý čtvrtek od 13:00 hod.

 

Otevřená PC učebna

(pro ty, kteří chtějí dopilovat své dovednosti v obsluze počítače a nemají kde trénovat)

Každé úterý od 9:00 a každý čtvrtek od 13:00 hod.

 

Vážení uživatelé služby Restart, od září 2016 Vám opět nabízíme nové běhy vzdělávacích kurzů. !!! Zájemci o uvedené kurzy se mohou přihlásit do neděle 28. 8. Termín kurzu bude následně sdělen po domluvě s jeho účastníky a lektorem. Vybírat si můžete z následující nabídky:

 •  Anglický jazyk pro začátečníky 1

(výslovnost, abeceda, sloveso být, mít, členy, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý, představování se, rodina)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

 •  Anglický jazyk pro začátečníky 2

(přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, budoucí čas, osobní zájmena v předmětu, minulý čas prostý)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

 •  Německý jazyk pro začátečníky

(výslovnost, sloveso být, mít, časování sloves v přítomném čase, členy, přivlastňovací zájmena, skloňování podstatných a přídavných jmen, představování se, rodina, vyjádření času)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

 •  Základy obsluhy osobního počítače

(zapnutí/vypnutí PC, základní pojmy výpočetní techniky, tlačítko Start, tvorba složky, stromová struktura, práce s internetem – vyhledávání informací, mapy, jízdní řády, internetové slovníky, práce s e-mailem, základní obsluha textového programu Word)

Časová dotace: 1x týdně 2,5 hod.

 • Obsluha osobního počítače

(pokročilá práce ve Wordu, program PowerPoint, Excel…)

Časová dotace: 1x týdně 2,5 hod. 

 • Job klub

(jak sepsat životopis a motivační dopis, kde hledat práci, oslovování zaměstnavatele, příprava na přijímací pohovor, trénink přijímacího pohovoru)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

 • Kurz komunikačních dovedností

(verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, zásady asertivity, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

 • Kurz českého jazyka

(psaní velkých a malých písmen, y/i, s/z, čárek ve větách, zásady stylistiky)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

 • Kurz trénink paměti

(možnosti tréninku paměti, cvičení na trénink paměti)

Časová dotace: 1 x týdně 1 hod. Rozsah kurzu 2 měsíce

Vážení uživatelé služby, 

na léto pro Vás chystáme nově intenzivní kurzy. Běžně míváme vzdělávací kurzy přes rok, které trvají 5 měsíců. Přes léto Vám nabízíme možnost absolvovat kurzy s častější docházkou. Podmínkou pro absolvování kurzu je být uživatelem služby Restart.

Vážení uživatelé, a přátelé služby Restart,

s týmem jsme se rozhodli, že úterní aktivity a pondělní Relaxace chceme otevřít nejen pro uživatele, ale i pro bývalé uživatele a obecně pro lidi, kteří se potýkají s nějakým zdravotním znevýhodněním. Úterní aktivity probíhají vždy od 13:00 hodin. V případě změny Vás budeme včas informovat.

Ergoterapie probíhá vždy v pondělí, od 13:00 hodin, a jsou určeny pouze pro uživatele služby Restart.

Ostatní podpůrné aktivity budou probíhat každé úterý od 13:00 hodin, relaxace každé pondělí od 15:00 hodin.

6. 6. 2016 - Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

7. 6. 2016 ARTETERAPIE - vedené Bc. Michalem Sirkou, DiS. 


13. 6. 2016 Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

14. 6. 2016 PODPŮRNÁ SKUPINA 

 • Podpůrná skupina je otevřeným a bezpečným prostorem pro všechny, kteří se chtějí navzájem sdílet. Setkání mají terapeutický záměr, a jsou vždy provázány různými tématy. Více informací naleznete na nástěnce či zde. Informovat se můžete také u pracovníků Restart. Setkání začíná ve 13:00 hodin, a vede jej psycholog, Mgr. Petr Hlušička

20. 6. 2016 Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

21. 6. 2016 Workshop - Manipulace a jak s ní pracovat - vedené slečnou Kateřinou Vilémovou

Prosíme, abyste se v případě zájmu hlásili předem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na tel. číslo: 736 447 248 (formou SMS nebo telefonicky).


27. 6. 2016 Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

28. 6. 2016 DRAMATERAPIE - vedené Mgr. Petrem Hlušičkou a Mgr. Bc. Miroslavou Gregorovou

 • Dramaterapie je terapeutická technika, ve které si vyzkoušíte různé role v situacích, ve kterých jste se v životě ocitli nebo můžete ocitnout. Naučíte se tak, jak v nich přiměřeně reagovat, nalézat na ně řešení nebo k němu přispět.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie