"S námi můžete začít znovu"
 

Relaxace je způsob snižování tělesného i duševního napětí.Mezi oběma složkami totiž existuje silné propojení – postupným uvolňováním těla zpomalují myšlenky, odeznívá napětí a zklidňuje se psychika. Jedná se také o základní způsob duševní hygieny.

Způsobů, jak relaxovat je několik. Relaxační setkání pod vedením psycholožky Mgr. Hany Sedlákové nabídne základní techniky práce s dechem, následně také progresivní svalovou relaxaci a autogenní trénink. Setkání bude zakončeno společnou imaginací.

Kdy?… pátek 20. března, 14:00 (-15:30)

Kde?… Konzultační místnost 1

(prostory Internetporadny, Wurmova 7, Olomouc)

S sebou…deku, pohodlné oblečení

Přihlašování je možné na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 19. března.

KAPACITA JE OMEZENA NA SEDM ÚČASTNÍKŮ!

Tato aktivita je určena pouze pro uživatele služby sociální rehabilitace Restart a účastníky projektu Něco za Něco.

Vážení uživatelé služby a účastníci projektu Něco za Něco,

zveme Vás na cestopisnou přednášku o Francii, kterou bude vést Tereza Heitelová, která ve Francii strávila nějaký čas. Seznámí Vás se zdejší kulturou, místními zvyky a zajímavými památkami. Těšíme se na Vás! 

Kdy: 13. 3. 2015, pátek

Kde: Konzultační místnost č. 1 (v prostorách naší organizace)

V kolik hodin: 14:00 hodin.

 

Přednáška je určena pouze pro uživatele služby sociální rehabilitace služby Restart a účastníky projektu Něco za Něco.

Zveme Vás na další motivační pátek, tentokrát pojatý v duchu soutěžení a zábavy. Připravili jsme si pro Vás soutěž s otázkami, na kterých si můžete procvičit svou paměť. Otázky budou rozděleny do několika oblastí – např. literatura, zeměpis, hudba či český film. Pro výherce máme drobný dárek! Soutěž bude obdobou vysílaného TV pořadu Riskuj! Odpoledne bude moderovat pracovníci týmu Restart.  Přijďte na odpočinkové odpoledne a ukažte, co víte a umíte!

Kdy: v pátek, 13. 2. 2015

V kolik: 14:00 do 15:30 hodin. 

Kde: V konzultační místnosti č. 1. 

Od února roku 2015 opět otevřeme kurzy na období únor 2015 – červen 2015. Kurzy jsou určeny pouze uživatelům služby sociální rehabilitace Restart. Kurzy mohou využít ti zájemci, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. Uživatelé se mohou hlásit do jednotlivých kurzů do 26. ledna 2015! Hlásit se je možné telefonicky (+420 736 447 248), e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo svým konzultantům. Podrobnější informace k tomu, jak často kurzy probíhají, a bližší informace naleznete zdeNa následující půl rok plánujeme otevření následujících kurzů:

Kurz anglického jazyka pro začátečníky (lektor Bc. Nela Kadlecová, DiS.)

- Účastník se učí základní gramatiku společně se slovní zásobou, setká se ze s obvyklými konverzačními tématy a učí se, jak reagovat v jednoduchých situacích. Postupně se seznamuje s anglickou výslovností.

Kurz německého jazyka pro začátečníky (lektor Helena Vlčková)

-  Účastník se v kurzu učí základní slovní zásobě a gramatice. Seznamuje se německou výslovností, učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk atd.).

Kurz základů obsluhy osobního počítače (lektor Mgr. Pavlína Jánová)

- Účastníci kurzu jsou postupně seznamováni se základními pojmy výpočetní techniky. Pozornost je směřována především obsluze počítače – jak počítač zapnout, vypnout, restartovat, jak lze počítač ovládat pomocí myši či klávesnice. Lektor předává účastníkům informace ohledně práce s internetem, či jak vyžívat e-mailovou adresu. V neposlední řadě se také seznámí se základními způsoby ovládání Microsoft Wordu.

Kurz obsluhy osobního počítače (kurz pro pokročilé) (lektor Bc. Nela Kadlecová, DiS.)

- Účastníci na kurzu opakují již dříve získané znalosti. Lektor seznamuje uživatele s dalšími způsoby práce v textovém editoru Microsoft Word, dále se věnuje také práci s tabulkovým procesorem – jednoduché funkce, práce se vzorci, text do sloupců a další. Účastníci se seznámí také s prezentačními programy, jež obsahují tvorbu prezentací, formátování snímku či formáty prezentací.

Job Klub (Kurz sociálně – pracovních dovedností) (lektor Mgr. Pavlína Jánová)

- Účastníci se seznámí s významem práce, průběhem hledání zaměstnání apod. Lektor pomáhá uživatelům připravit se na pracovní pohovor pomocí tvorby životopisu či motivačního dopisu. Účastníci mají možnost si prakticky vyzkoušet přijímací pohovor a absolvovat testy, které se na výběrových řízeních velmi často objevují. V rámci kurzu je pozornost věnována také tématům, které s hledáním práce úzce souvisí, tj. stres, zdroje pracovních příležitostí, inzeráty a následné odpovědi na ně, způsoby oslovování zaměstnavatelů, sebeprezentace a další.

Kurz komunikačních dovedností (lektor Mgr. Hana Sedláková)

- Účastníci během kurzu pracují na zlepšení svých komunikačních dovedností. Lektor se věnuje řešení nejrůznějších a častých komunikačních situací, jakými mohou být např.: pracovní pohovor, komunikace po telefonu či emailem, a pomáhá účastníkům při nacvičování vhodných způsobů komunikace. Uživatelé se během kurzu dále učí naslouchat sobě a ostatním, věnují se tématům jako je sebevědomí, asertivita, konflikt či etiketa.

Motivační pátky (Helena Vlčková, Bc. Nela Kadlecová, DiS.)

- Motivační pátky v sobě zahrnují několik aktivit, které se v různých intervalech střídají. Mezi tyto aktivity patří deskové hry, trénink paměti, přednášky, případně workshopy. 

-  Přednášky probíhají vždy 1x do měsíce a to zpravidla v pátek dopoledne, většinou na odlišná témata.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie