"S námi můžete začít znovu"
 

Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Подробнее на сайте: http://tryjoomla.net
http://joomspider.com http://dohodok.ruhttp://repair-dwelling.ru
http://kupil-jilie.ru http://health-treatment.ru http://choose-house.ruhttp://leadnews.ruhttp://java-code.ruhttp://my-houseroom.ruhttp://maintain-health.ruhttp://body-treatment.ruhttp://my-immobility.ru http://grand-finance.ru
Go to top of pagehttp://buy-immobility.ru

Co je sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Poslání služby

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní.

Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatel získal dovednosti k samostatnému a zodpovědnému vyřešení své nepříznivé sociální situace a zvládání běžných životních situací v oblastech:

  • Finanční situace (domácí rozpočet, dluhová situace, zajištění sociálních dávek)
  • Péče o domácnost a své blízké (vaření, úklid, praní)
  • Péče o sebe a své fyzické, duševní či duchovní zdraví (úprava zevnějšku, zvládání stresu, sebevědomí, relaxace, zajištění potřebných kompenzačních pomůcek, zdravý životní styl)
  • Hledání vhodného bydlení (získání dovedností pro nalezení vhodného bydlení)
  • Hledání vhodného zaměstnání (životopis, motivační dopis, nácvik pohovoru, bilanční diagnostika, jednání se zaměstnavatelem)
  • Zlepšení komunikačních dovedností (asertivita, navazování společenských kontaktů)
  • Využívali běžně dostupné služby (např. pošta, banka, knihovna, úřad práce, zdravotnické zařízení…)
  • Řešili občanské záležitosti (zdravotní a sociální pojištění, platnost osobních dokladů atd.)

Pracovníci postupují při práci s uživateli dle Etického kodexu - ZDE >>

Místo a čas poskytování služby

Služba Restart je poskytována ambulantně na adrese Wurmova 7, Olomouc 779 00, nebo terénně do vzdálenosti 20 km od Olomouce, a to v následujících případech:


1. uživatel požaduje poskytnutí činností, které nelze vykonávat v prostorách organizace.

2. uživatel nemůže z objektivních důvodů docházet do organizace -  místo a čas činností, které můžeme poskytnout mimo prostory organizace jsou uvedeny ve formuláři Seznam poskytovaných činností (výčet všech aktivit naleznete - ZDE >>).

Práva a povinnosti

Se svými právy a povinnostmi jsou uživatelé vždy seznámeni při podepisování smlouvy, případně při vstupu na vzdělávací kurzu. Práva a povinnosti, vyplývající z čerpání služby, si mohou uživatelé přečíst na nástěnce v prostorách organizace.

Recenze našich uživatelů:

„Přístup [konzultantky] mi umožnil odložit sluchadlo a měl vliv na celkový můj zdravotní stav.“

„Lépe zvládám dnešní uspěchanou dobu.“

„Lépe vnímám sám sebe.“

„Zlepšil jsem se v komunikaci. Podařilo se mi najít práci. Naučil jsem se mluvit se zaměstnavatelem vhodným způsobem a ve vhodnou dobu o svém zdravotním omezení.“

„Jsem s úrovní služeb pro klienty seniors. věku velmi spokojená a naplňují tyto služby mou bezvýchodnou situaci a pomáhají mi překonat nesnáze v os. životě.“

"To, co umím, jsem se naučil tady."

Pokud využíváte nebo jste v minulosti využili naší službu, a chtěli byste nám sdělit zpětnou vazbu, můžete tak učinit skrze on-line formulář pro Evaluaci služby. Vyplnění formuláře je zcela anonymní.

Historie vzniku služby

Vzniku služby sociální rehabilitace Restart předcházela realizace projektu Teleworking pro Olomouc a Restart – program pro integraci zdravotně znevýhodněných.

Teleworking pro Olomouc byl zaměřen na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním. Cílem projektu bylo získat zkušenosti s takovýmto typem služby a ověřit, zda vzdělávání v práci s počítačem a podpora práce z domova je možnou cestou, jak pomoci lidem se znevýhodněním prosadit se na otevřeném trhu práce.

Od března 2007 do května 2008 byl realizován projekt Restart – program pro integraci zdravotně znevýhodněných, který přímo navazoval na projekt Teleworking pro Olomouc. Hlavním cílem bylo podpořit lidi se zdravotním znevýhodněním v jejich integraci do většinové společnosti. V rámci tohoto projektu začala být realizována službu sociální rehabilitace.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie