Подробнее на сайте: http://buy-immobility.ru http://choose-house.ru http://tryjoomla.netGo to top of pagehttp://leadnews.ru http://maintain-health.ru http://grand-finance.ruhttp://health-treatment.ru
http://kupil-jilie.ru http://my-immobility.ruhttp://body-treatment.ru
http://dohodok.ruhttp://java-code.ru http://joomspider.comhttp://my-houseroom.ruhttp://repair-dwelling.ru

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme zájemcům možnost absolvovat odbornou stáž nebo praxi.

Praxe/odborné stáže probíhají vždy na základě smluv a dohod přímo se školami, vzdělávacími institucemi, vysílajícími organizacemi nebo přímo se zájemci.

Hlavní zodpovědnost za kvalitu umožněné praxe/stáže má mentor praxe/stáže (Mgr. Zuzana Kohoutová, DiS.). Zajišťuje dohled nad průběhem praxe/stáže a plánování aktuálního programu pro daného praktikanta/stážistu (např. termín, délka, jednotlivé činnosti, které bude praktikant/stážista vykonávat, potvrzení dokumentů). 

Kdo je to stážista?

Stážisté jsou zpravidla absolventi vysokých škol, kteří projdou několika oblastmi či úseky podniku nebo organizace, ve které jsou na stáži. To je oboustranně prospěšné, tzv. win-win situace: stážista si vybuduje svou první síť kontaktů a získá první zkušenosti. Podnik či organizace si zase "vychová" někoho, kdo bude detailně obeznámen s interními procesy.

Jaký je rozdíl mezi praxí a stáží, popř. přímým nástupem do zaměstnání?

Praxe probíhají během studia, stáže jsou naproti tomu zaměřeny především na absolventy univerzit. Stáž trvá maximálně 24 měsíců, praxe nanejvýš šest měsíců. Stážista prochází různými odděleními, zatímco v případě přímého nástupu do zaměstnání je mu přidělena pevně stanovená pozice. Stáže také často probíhají na různých místech (pracovištích) – což předpokládá vyšší mobilitu, ale přináší také více zkušeností.

Náplň praxe/stáže ve službě sociální rehabilitace

 • studium dokumentů, které souvisejí s poskytováním služby
 • metodiky související s chodem služby, pokyny týkající se BOZP a PO
 • náslechy u konzultací s uživatelem – pouze za souhlasu uživatele
 • účast na výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech
 • příprava podkladů pro individuální práci s uživatelem dle pokynů sociálního pracovníka
 • příprava podkladů pro jednotlivé výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc s individuálním doučováním PC
 • účast na poradách, supervizích
 • spolupráce při revizích standardů kvality sociálních služeb
 • účast na dalších akcích, které služba pořádá (Den pro uživatele, Vánoční besídka pro uživatele služby, atd.)
 • účast na dalších akcí, které pořádá o. s. InternetPoradna.cz (sbírka, den otevřených dveří, akce v rámci Týdne sociálních služeb, atd...)
 • spolupráce na propagaci služby
 • další činnosti, o které projeví praktikant zájem a které je možné z časových, finančních a kapacitních důvodů služby uskutečnit

Profil praktikanta/stážisty

 • dokončená základní školní docházka,
 • empatie (pokud bude přicházet do styku přímo s uživateli),
 • zodpovědnost,
 • schopnost týmové práce či alespoň spolupráce,
 • komunikativnost,
 • zájem o vzdělávání se,
 • zájem o práci s osobami se zdravotním znevýhodněním či v organizaci, která se tímto zabývá.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty